Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADZCEŃ NA RZECZ OBRONY. WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH NA RZECZ OBRONY - II INSTANCJA.
A A A

Nr karty informacyjnej: 
KI-WBZK/03
 
Zatwierdził:
Paweł Błasiak Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dnia:
31.01.2013

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 0-22 695-64-81
www.mazowieckie.pl

SPRAWA:

Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
– II instancja

PRZEDMIOT SPRAWY:
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 461).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście

Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
Biuro podawcze- pok. 39 (wejście „B”)

 
2. Pocztą na adres: 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa.

WYMAGANE DOKUMENTY:


Odwołanie wraz z aktami sprawy (oryginały) przekazane przez organ I instancji w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja Wojewody Mazowieckiego wydana w II instancji.
Decyzję Wojewody Mazowieckiego doręcza się stronom oraz organowi I instancji drogą pocztową.

OPŁATY:
Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


30 dni od dnia otrzymania odwołania.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych
00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5,  tel. 22 695 64 59,  fax. 22 695 64 84
e-mail – dtrzeciak@mazowieckie.pl
dni urzędowania pon. – pt. w godz. 8:00- 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:


Decyzja Wojewody wydana w II instancji jest ostateczna.
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Skargę należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

INFORMACJE DODATKOWE/UWAGI:

Regulacje prawne dotyczące świadczeń na rzecz obrony zawarte w następujących aktach:

  • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity: Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 461);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.);
  •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  (Dz. U. z 2004 r Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r Nr 229, poz. 2307 z późn.  zm.);

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
Brak.

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-26 12:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Jolanta Szafrańska
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-24 10:46:11 Osoba udostępniająca informację: Jolanta Szafrańska
Czas modyfikacji informacji: 2013-02-26 13:12:34 Osoba modyfikująca informację: Paulina Żurawska
  ilość odwiedzin: 5410