Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WZ-I
A A A

Oddział Zdrowia Publicznego WZ-I

Kierownik:

Elżbieta Goździkowska
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
Tel. 22 695 69 37,
pokój nr 268,
e-mail: egozdzikowska@mazowieckie.pl

 Specjalizacje
Konsultanci wojewódzcy

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze specjalizacjami dla  lekarzy, lekarzy dentystów i magistrów (diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).
 2. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staże kierunkowe dla magistrów.
 3. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnych do rozpoczęcia specjalizacji dla magistrów.
 4. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów lekarzy i magistrów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przyjmowanie dokumentów po zdanym/nie zdanym egzaminie.
 5. Współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie organizowania Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie kształcenia specjalizacyjnego.
 6. Prowadzenie  rejestrów  magistrów  odbywających specjalizację na obszarze województwa mazowieckiego.
 7. Gromadzenie danych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze województwa w celu przekazania ich do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 8. Prowadzenie bazy danych o wolnych miejscach szkoleniowych na specjalizacje w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa.
 9. Ustalanie w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi potrzeb w zakresie doskonalenia kadr medycznych na terenie województwa mazowieckiego.
 10. Powoływanie i odwoływanie konsultantów wojewódzkich do wykonywania zadań z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 11. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez konsultantów wojewódzkich.
 12. Przyjmowanie i analizowanie rocznych raportów dokumentujących wykonanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowane przez konsultantów wojewódzkich dziedziny medycyny, farmacji lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
 13. Opracowywanie informacji o sytuacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na podstawie raportów konsultantów wojewódzkich.
 14. Wydawanie upoważnień dla konsultantów wojewódzkich do przeprowadzenia kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 15. Analizowanie opinii i wniosków konsultantów wojewódzkich z przeprowadzonych kontroli i przygotowywanie, na podstawie przekazanych protokołów kontroli wystąpień pokontrolnych.
 16. Przekazywanie właściwym instytucjom wyników kontroli prowadzonych przez konsultantów wojewódzkich.
 17. Wyznaczanie konsultantów wojewódzkich do udziału w pracach komisji, zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.
 18. Prowadzenie spraw związanych z corocznym zawieraniem umów cywilnoprawnych  z konsultantami wojewódzkimi o realizację zadań określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach wojewódzkich w ochronie zdrowia.

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-31 12:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-04 10:29:23 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-31 12:52:44 Osoba modyfikująca informację: Anna Tokarska
  ilość odwiedzin: 38334