Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POWIATOWE ZESPOŁY I WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
A A A

Powiatowe Zespoły i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Informacje ogólne i dane teleadresowe.

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o:

  1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
  2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
  3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od 2003 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 29 powiatowych zespołów.

  Tryb powoływania powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 776). Według zapisów ustawy starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat.
  W województwie mazowieckim funkcjonuje pięć powiatowych zespołów, których obszar działania obejmuje więcej niż jeden powiat. Są to zespoły:
  1. Powiatowy Zespół w Grodzisku Mazowieckim - orzeka dla powiatów grodziskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.
  2. Powiatowy Zespół w Płocku /grodzki/ - orzeka dla powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego.
  3. Powiatowy Zespół w Radomiu /ziemski/ - orzeka dla powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego.
  4. Powiatowy Zespół w Siedlcach /grodzki/ - orzeka dla powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego, łosickiego, sokołowskiego.
  5. Powiatowy Zespół w Żyrardowie - orzeka dla powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego.
Dane teleadresowe Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2008-11-17 16:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:24:06 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 5641