Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - STRONA GŁÓWNA
A A A

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, 22 695 64 81, pokój nr 535

 

Dyrektor Wydziału:

Krzysztof Dąbrowski
email: kdabrowski@mazowieckie.pl

 

Zastępca Dyrektora Wydziału:

Teresa Stachowicz
e-mail: tstachowicz@mazowieckie.pl

Sekretariat:

Telefon: 22 695 64 81,
Fax: 22 695 64 84,
pokój 535,
e- mail: wbzk@mazowieckie.pl


Godziny przyjęć:

 poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Telefon: 22 595 13 00,  22 595 13 01, 22 595 13 02,
Alarmowy: 987; 
Fax: 22 595 13 50, 22 620 19 40, 22 695 63 53;
pokój 29,
e-mail: kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy klienta którymi zajmuje się Wydział


Struktura Wydziału:

Samodzielne Stanowiska Pracy w Delegaturach, w:

Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy, w szczególności realizacja zadań Wojewody objetych działami administracji rządowej:

  1. Obrona narodowa;
  2. Sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 oraz § 17 pkt 1;
  3. Gospodarka - w zakresie wprowadzania ograniczeń obrotu paliwami i zmniejszania zużycia paliw oraz w zakresie wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych;
  4. Gospodarka wodna - w zakresie koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
  5. Transport - w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych;
  6. Rolnictwo;
  7. Rynki rolne.

 

Wojewódzki Plan Działania Na Wypadek Wystąpienia Epidemii Na Terenie Województwa Mazowieckiego

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-13 10:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-30 11:30:05 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-06-13 10:16:33 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 21034