Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
A A A

Doręczanie pism w  formie dokumentów elektronicznych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów,
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  - płyta CD-RW lub DVD-RW,
  - pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
  - dyskietka 1,44 MB.

  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-20 13:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-22 09:22:37 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-20 13:16:17 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 43335