Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PRACA W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
A A A

Praca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczącą naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Podano również informację o naborach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz aktualnych ofertach pracy na stanowiska pomocnicze. Dla osób zainteresowanych odbyciem praktyk studenckich zamieszczono informację o praktykach studenckich.

Procedura naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Regulamin naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej (tekst jednolity stan na 27 kwietnia 2012 r.).pdf
Regulamin naboru kandydatów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (tekst jednolity stan na 27 kwietnia 2012 r.).pdf
Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r.pdf
Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r.pdf

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji:

  • Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu, Plac Bankowy 3/5, wejście "B" w pokoju 39. Dokumenty aplikacyjne można także wysłać listownie, w takim przypadku liczy się data stempla pocztowego.
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przyjmuje aplikacje przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, brak podpisanych oświadczeń uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji.
  • Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia.
  • Prosimy również o zwrócenie uwagi na to, aby treść oświadczeń była prawidłowa. Jednocześnie przypominamy, że Wojewoda reprezentuje rząd na terenie województwa, w związku z czym powoływanie się w oświadczeniach na ustawę o pracownikach samorządowych jest nieprawidłowe.
  • Informujemy także,  że listy kandydatów spełniających wymagania formalne oraz terminy testów wiedzy znajdują się wyłącznie na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 22 695 63 10.
  • Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) oraz zaleceniami Szefa Służby Cywilnej informujemy, że w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która m. in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W związku z powyższym od dnia 1 października 2011 r. oświadczenia kandydatów z treścią inną niż w ustawie będą uznawane za nieprawidłowe, a tym samym aplikacja nie będzie spełniać wymagań formalnych.

Wzór oświadczeń

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-02 16:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-29 14:42:29 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-07-02 16:53:56 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 439351