Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+795 linii nr 512 WKD w ciągu ul. Stalowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy linii oświetlenia ulicznego oraz budowy odcinka kanału technologicznego”.

Znak sprawy: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Znak sprawy Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Znak sprawy: WI-R.7821.32.3.2016.KG

Znak sprawy WI-R.7821.32.3.2016.KG

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa drogi gminnej w miejscowości Janów na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości L = 1169,00 mb.

Znak sprawy: WI-R.7821.21.2.2016.KG

Znak sprawy WI-R.7821.21.2.2016.KG

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa ulicy KDL-13 i KDL-17 na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej w Pruszkowie w zakresie budowy jezdni, chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok postojowych, budowy skrzyżowania z drogą KDZ-3 oraz z drogą KDD-16, przebudowy skrzyżowań z ulicami...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.19.2017.

Znak sprawy WI-II.7843.13.19.2017.

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 797 Celestynów ul. Regułka dz. nr ew. 1023/1, 1023/2 obręb 0001 Celestynów, Regut dz. nr ew. 95/2 obręb 0011, Regut gm. Celestynów, powiat Otwocki, województwo...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.25.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.25.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii napowietrzno-kablowej nN – oświetlenie uliczne ul. Goździówka dz.ew nr 96/10, 96/6, 96/8 jed. ew. 141214_2 obr. 0006 oraz ul. Zalesie dz. ew. nr 274/1, 272/1, 270/1 jedn. ew. 141214_2 obr. 0028.

Znak sprawy: WI-P.7843.13.5.2017.MG

Znak sprawy WI-P.7843.13.5.2017.MG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, w liniach granicznych pasa drogowego drogi krajowej nr 60 w km 88+792 na dz. nr 598 – obręb ewidencyjny 0001, w jedn. ewid. 141901_2 Bielsk

Znak sprawy: WI-II.7843.13.26.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.26.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 728 na dz. ew. nr 29 obr. 12 oraz 567, 353/1, 353/3, 525/8 obr. 13 położone w Rozwadach i Snarkach w obrębach geodezyjnych 12 – Rozwady i 13 - Snarki.

Znak sprawy: WI-R.7820.1.1.2017.EG

Znak sprawy WI-R.7820.1.1.2017.EG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis R ozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Osiedlowej w Makowcu do istniejącego chodnika w miejscowości Skaryszew (od km 12+988 do km 16+050)

Znak sprawy: WI-II.7843.13.4.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.4.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 59/2 (pas drogi wojewódzkiej nr 876 – ul. Tarczyńska) położonej w miejscowości Piotrkowice (obręb nr ew. 0025) w gminie Żabia Wola

Znak sprawy: WI-O.7820.1.3.2014.BT

Znak sprawy WI-O.7820.1.3.2014.BT

Rodzaj Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis  Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek I od km 516+482,66 do km 545+582,04 z podziałem na podzadania: odcinek Ia: Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.9.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.9.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa kablowej linii nN oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 579 na dz. ew. nr 181 we wsi Łubiec

Znak sprawy: WI-C.7820.2.1.2017.JP

Znak sprawy WI-C.7820.2.1.2017.JP

Rodzaj Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 nad rzeką Nasielna w miejscowości Nasielsk, gmina Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie

Znak sprawy: WI-O.7843.13.2.2017.AT

Znak sprawy WI-O.7843.13.2.2017.AT

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 694 w miejscowości Zawisty Nadbużne, działka inwestycyjna numer ewidencyjny 67/7, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 74/1, 76/1, 77/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 104, obręb ewidencyjny 0025 Zawisty Nadbużne, jednostka ewidencyjna...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.24.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.24.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. ew. nr 156/1, 156/3, 277, 278, 308/6 obręb Radziejowice gm. Radziejowice .

Znak sprawy: WI-II.7843.13.23.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.23.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Giżyce droga wojewódzka nr 577 km 40+423 do 40+430

Znak sprawy: WI-P.7820.1.2.2017.MG zm.

Znak sprawy WI-P.7820.1.2.2017.MG zm.

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 r., znak: WIŚ-P.7820.2.2.2013.MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.21.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.21.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek (ul. Warszawska na odcinku od Stanisławowa do Pomiechówka) w gminie Pomiechówek dz. ew. nr 258/1, 275/1 obręb 01 – Pomiechówek

Znak sprawy: WI-II.7843.13.20.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.20.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV. Adres inwestycji: dz. nr 97/2 – obr. 0001 Kampinos, j. ew. 143201_5

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij