Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+795 linii nr 512 WKD w ciągu ul. Stalowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy linii oświetlenia ulicznego oraz budowy odcinka kanału technologicznego”.

Znak sprawy: Obwieszczenie Dyrektora RZGW - Jeziorki

Znak sprawy Obwieszczenie Dyrektora RZGW - Jeziorki

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Jeziorki

Znak sprawy: WI-II.7820.1.10.2017.MS1

Znak sprawy WI-II.7820.1.10.2017.MS1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła)...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.102.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.102.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, na terenie działek nr ew. 96/30, 55/2, 96/9, 56/2, 58/2, 59/2, 96/12, 96/17, 96/28 obręb 56 14-02, dz. nr ew. 530/1, 511/2, 504/2, 457/2, 530/2, 530/3 obręb 61...

Znak sprawy: WI-I.7843.13.101.2017.EG

Znak sprawy WI-I.7843.13.101.2017.EG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa drogi krajowej Nr 79 - Budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98+500 do km 102+350 - ETAP II - od km 100+000 do km 102+350, jednostka ew. 143602-2 Policzna,  działka nr 448 obręb 0022...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.100.2017.IM

Znak sprawy WI-II.7843.13.100.2017.IM

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Wykonanie czterech przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogi krajowej nr 79, działka nr 134 obr. 0031, jedn. ewid. 140611_5  miejscowość: Ostrówek, gm. Warka

Znak sprawy: WI-II.7843.13.76.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.76.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 577 w kilometrażu od 30km+525 do 30km+542 oraz w kilometrażu od 31km+365 do kilometrażu 31km+380 w miejscowości Giżyce, działka nr ewid. 37/3 gm. Iłów”,...

Znak sprawy: WI-II .7843.13.72.2017

Znak sprawy WI-II .7843.13.72.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wolnostojących szaf telekomunikacyjnych oraz budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV oraz sieci telekomunikacyjnych. Lokalizacja: jedn. ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy; obr. nr 0617, nazwa 2-06-17; Dz. Nr 23/2, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa,...

Znak sprawy: WI-C.7820.1.1.2017.MG

Znak sprawy WI-C.7820.1.1.2017.MG

Rodzaj Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Rozbudowa drogi krajowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 50 z budową włączenia drogi powiatowej Joniec – Malużyn do ronda (etap 1), budowa chodnika do cmentarza od km 25+345 do km 25+432 (etap 2), budowa chodnika od km 25+432 do km...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.98.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.98.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach 81/2, 34/2, 1 z Obr. 4-02-34 oraz na dz. 88 z Obr. 4-01-28 w ul. Modlińskiej w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 61, jednostka ewidencyjna: 146503_8, kategoria obiektu: XXVI, w celu zasilenia energią elektryczną...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.97.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.97.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie działek nr ew. 96/30, 96/6, 96/7, 54/2, 55/2, 96/9, 56/2, 58/2, 59/2, 96/12, 96/17, 96/28, 61/3 obręb 56 14-02, dz. nr ew. 1/20 obręb 59 14-05...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.75.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.75.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr DK 92, adres zamierzenia budowlanego: dz. ew. nr 182/1 oraz dz. ew. nr 208/9 obręb Stojadła.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.96.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.96.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr DK 92, adres zamierzenia budowlanego: dz. ew. nr 182/1 oraz dz. ew. nr 208/9 obręb Stojadła.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.99.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.99.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa wodociągu DN150 zlokalizowanego na dz. nr ew. 1 z obrębu 10515 oraz na dz. nr ew. 4 z obrębu 10223 położonych przy Al. Gen. W. Sikorskiego, Warszawa Mokotów”.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.74.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.74.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej na dz. nr ew. 30/9 i 31/7 z obrębu 3-13-07 w ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie”.

Znak sprawy: WI-II.7841.2.7.2017.MO

Znak sprawy WI-II.7841.2.7.2017.MO

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4kV wraz z budową sieci kablowych nN 0,4kV ze złączami kablowymi w m. Góra Kalwaria ul. Pijarska droga wojewódzka dz. ew. 82 obręb 4-01, dz ew. 122 obręb 1-01, Góra Kalwaria etap 1.

Znak sprawy: WI-II.7841.2.8.2017.MO

Znak sprawy WI-II.7841.2.8.2017.MO

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis  Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową sieci kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi w m. Góra Kalwaria ul. Pijarska, ul. Dominikańska droga wojewódzka dz. nr 82 obręb 04-01, dz. nr 16/2 obręb 06-01, dz. nr 2 obręb 01-02 Góra Kalwaria...

Znak sprawy: SPN-P.7533.94.2017

Znak sprawy SPN-P.7533.94.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych  pod drogę publiczną –  drogę lokalną miejską.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij