Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+795 linii nr 512 WKD w ciągu ul. Stalowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy linii oświetlenia ulicznego oraz budowy odcinka kanału technologicznego”.

Znak sprawy: WI-II.7840.9.5.2018.MP

Znak sprawy WI-II.7840.9.5.2018.MP

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18...

Znak sprawy: WI-II.7840.9.6.2018.MP

Znak sprawy WI-II.7840.9.6.2018.MP

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za...

Znak sprawy: WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Znak sprawy WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk”,

Znak sprawy: WI-II.7843.13.58.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.58.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 636 na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 1/12, 105/20, 105/22 obr. 143412_4.0025 położonej przy al., Niepodległości w Wołominie”.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.54.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.54.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa odcinka sieci wo0dociągowej Dz 90 mm L=5,5m w części działki nr ew. 147/5 obręb 1 wydzielonej pod drogę wojewódzką nr 633 w miejscowości Nieporęt.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.56.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.56.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 126/8 (ul. Na Skaju) 126/7 (ul. Warszawska) obr. 15 w m. Otrębusy i na dz. nr 1/30, 1/31 (ul. Warszawska) obr. 20 w m. Brwinów, jednostka ew. 142103_4 Brwinów

Znak sprawy: WI-II.7820.1.9.2017.MPzm.

Znak sprawy WI-II.7820.1.9.2017.MPzm.

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł...

Znak sprawy: WI-II.7820.1.5.2016.MPzm.

Znak sprawy WI-II.7820.1.5.2016.MPzm.

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.52.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.52.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. ew. nr 13/1, 40/5, 40/6, 41/3 obręb 3 oraz 1/5 obręb 4 w Pruszkowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 719

Znak sprawy: WI-II.7820.1.13.2017.MP

Znak sprawy WI-II.7820.1.13.2017.MP

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Lubelska" - początek...

Znak sprawy: WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Znak sprawy WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk”.

Znak sprawy: WI-C.7820.1.1.2017.MG (MS1)

Znak sprawy WI-C.7820.1.1.2017.MG (MS1)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „rozbudowa drogi krajowej nr 50 z budową włączenia drogi powiatowej Joniec - Malużyn do ronda (zadanie 1), budowa chodnika do cmentarza od km 25+345 do km 25+432 (zadanie 2), budowa chodnika od km 25+432 do km 25+882 (zadanie 3)”,

Znak sprawy: WI-II.7843.2.42.2018

Znak sprawy WI-II.7843.2.42.2018

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 721 w Lesznowoli dz. ew. nr 237/4 obręb Lesznowola.

Znak sprawy: WI-II.7820.1.3.2016.MPzm.

Znak sprawy WI-II.7820.1.3.2016.MPzm.

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.48.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.48.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ew. nr 51/3, 45, 47 z obrębu 4-07-01 (w pasie drogi wojewódzkiej nr 633) w technologii preizolowanej z instalacją alarmową i kanalizacją teletechniczną. Inwestycja będzie zlokalizowana w istniejącym pasie drogi wojewódzkiej nr 633...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.50.2018.LK

Znak sprawy WI-II.7843.13.50.2018.LK

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci ciepłowniczej (osiedlowej) komory MD-8 w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Modlińska, dz. nr ew. 1/12 obręb 4-06-08 do budynku „A” etap I ul. Morelowa dz. nr ew. 54/7, 54/6 obręb 4-06-08 w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, jednostka ewid. 146502_8.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.55.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.55.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacyjnej odwodnienia rampy zjazdowej. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr ewid. 3/3 i 31 z obrębu 10816, jednostka ewid. 146505_8 Dzielnica Mokotów

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij