Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+795 linii nr 512 WKD w ciągu ul. Stalowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy linii oświetlenia ulicznego oraz budowy odcinka kanału technologicznego”.

Znak sprawy: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Znak sprawy Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Znak sprawy: WI-II.7843.13.41.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.41.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 400 długość L=59m na dz. ew. nr 108/3, 108/5 obręb Adamowice gm. Mszczonów.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.28.2017.

Znak sprawy WI-II.7843.13.28.2017.

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa sieci elektroenergetycznej tj. Podziemnej linii kablowej, obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN w miejscowości Emów ul. Wiązowska gm. Wiązowna na dz. nr ew. 538/4 obręb Emów 0007, jednostka ewidencyjna 141708_2”.

Znak sprawy: WIŚ-II.7820.1.1.2014.KZ (MS1) zm.

Znak sprawy WIŚ-II.7820.1.1.2014.KZ (MS1) zm.

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska, Etap I – Budowa zbiornika retencyjnego podziemnego ZB-3 zlokalizowanego na odcinku A (km 0+433,71 – km 5+050,00)”.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.29.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.29.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa napowietrznej sieci (linii) niskiego napięcia nN-0,4kV w zakresie wymiany przewodów oraz demontażu istniejącej sieci (linii) napowietrznej w liniach granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 577 w kilometrażu od 30km+525 do 30km+542 oraz w kilometrażu od 31km+365 do...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.20.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.20.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV. Adres inwestycji: dz. nr 97/2 – obr. 0001 Kampinos, j. ew. 143201_5.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.26.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.26.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 728”. Projekt wykonany dla zadania pn. ”wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bochenka, Brzezinki, Drynia, Gałki, Gielniów, Lelitek, Snarki, Rozwady, Wywóz oraz rozbudowy sieci...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.46.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.46.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 801, ul. Nadwiślańskiej w Józefowie, na działkach: · nr 2 obręb 0002 jedn. ew. 141701_1 Józefów, · nr 1 obręb 0003 jedn. ew. 141701_1 Józefów, · nr...

Znak sprawy: WI-II.7821.22.4.2016.AC

Znak sprawy WI-II.7821.22.4.2016.AC

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa dróg gminnych: Okrzei i fragmentu ulicy Iwaszkiewicza w Piasecznie

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Nadwiślańskiej w Józefowie na działkach nr: 2 obręb 0002 jedn. ew. 141701_1 Józefów, 1 obręb 0003 jedn. ew. 141701_1 Józefów, 2/3 obręb 0007 jedn. ew. 141701_1 Józefów

Znak sprawy: WI-II.7843.13.45.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.45.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 ul. Nadwiślańskiej w Józefowie na działkach nr: 2 obręb 0002 jedn. ew. 141701_1 Józefów, 1 obręb 0003 jedn. ew. 141701_1 Józefów, 2/3 obręb 0007 jedn. ew. 141701_1 Józefów

Znak sprawy: WI-II.7840.9.4.2016.KZ(MP)

Znak sprawy WI-II.7840.9.4.2016.KZ(MP)

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa II linii Metra w Warszawie -1 etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego ” do torów odstawczych za stacją C06) w zakresie budowy stacji C06 z torami odstawczymi (wyznaczonej pikietażami torów: tor lewy „L” - od L...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.5.2017.RK

Znak sprawy WI-III.7843.13.5.2017.RK

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci cieplnej przy ul. Radiowej 2 w Warszawie, działka nr ew. 1/10 w obr ę bie ew. 6-08-10 w jednostce. ew. 146502_8 Warszawa Bemowo BRAK WNIESIENIA SPRZECIWU

Znak sprawy: WI-II.7820.1.9.2017.MP

Znak sprawy WI-II.7820.1.9.2017.MP

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego – etap III w zakresie rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu utrzymania autostrady w km około 495+500 A2

Znak sprawy: WI-II.7843.13.43.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.43.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, przyłączy kablowych i złączy kablowych na dz. nr 1 obręb 8-07, dz. nr 88 obręb 8-05 w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Warszawska w m. Nowy Dwór Mazowiecki

Znak sprawy: WI-C.7820.2.1.2017.MG

Znak sprawy WI-C.7820.2.1.2017.MG

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zmiana decyzji Nr 18/C/2017 z dnia 6 marca 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 nad rzeką Nasielna w miejscowości Nasielsk, gmina Nasielsk, pow. nowodworski, woj....

Znak sprawy: WI-O.7843.13.3.2017.AT

Znak sprawy WI-O.7843.13.3.2017.AT

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, pompowniami ścieków z zasilaniem elektrycznym oraz przebudową wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 694, ul. Brokowska w miejscowości Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, działki inwestycyjne numer ewidencyjny 1/2,...

Znak sprawy: SPN-III.7570.1.1.5.2015.RK

Znak sprawy SPN-III.7570.1.1.5.2015.RK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Góra Kalwaria obręb 0015 Czersk, działka ew. nr 649/4 o pow. 0,0149 ha (wydzieloną z działki ew. nr 649/2)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij