Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwarka

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.7.145.2015.BG1

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+795 linii nr 512 WKD w ciągu ul. Stalowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej, budowy linii oświetlenia ulicznego oraz budowy odcinka kanału technologicznego”.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.12.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.12.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis   rozbudowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 195/2 obręb 0009 Łajski gm. Wieliszew (w pasie drogi wojewódzkiej numer 632)  

Znak sprawy: WI-II.7821.17.3.2017.MP

Znak sprawy WI-II.7821.17.3.2017.MP

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/II/2018 z dn. 31.01.2018r. uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 419/2017/ZRID z dnia 8.09.2017r. znak:UD-II-WAB.6740.290.2017.ADZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na...

Znak sprawy: WI-C.7820.2.3.2016.JP(MP)

Znak sprawy WI-C.7820.2.3.2016.JP(MP)

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi polagająca na budowie zatok autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Mława - Ostrołęka w m. Mława (ul. Warszawska), na odcinku od km 76+817,00 do 77+002,00".

Znak sprawy: WI-II.7843.13.19.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.19.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z demontażem istniejącego odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Chrcynno w dz. 255, 254, 269, 275/3, 275/2, 275/1, 290, 211, 212/2, 98, 292/1, 292/3, 292/4, 292/5, 291/1, 291/2,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.20.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.20.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa dwóch odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 635 w miejscowości Radzymin w al. Jana Pawła II, dz. ew. nr 103, 102/7 obręb 143409_4.0017 (03-03), dz. ew. nr 2, 90 obręb 143409_4.0020 (04-02), dz. ew. nr 95 obręb...

Znak sprawy: WI-II.7820.3.2.2017.EG

Znak sprawy WI-II.7820.3.2.2017.EG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa obiektu do obsługi ruchu lotniczego polegająca na budowie obiektu radiokomunikacyjnego w miejscowości Janów (OR Radom) zlokalizowanego na działce nr ew.: 148/1, obręb 0012 Janów, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie

Znak sprawy: WI-II.7820.3.2.2017.EG

Znak sprawy WI-II.7820.3.2.2017.EG

Rodzaj Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa obiektu do obsługi ruchu lotniczego polegająca na budowie obiektu radiokomunikacyjnego w miejscowości Janów (OR Radom) zlokalizowanego na działce nr ew.: 148/1, obręb 0012 Janów, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie

Znak sprawy: WI-II.7820.1.11.2017.AC

Znak sprawy WI-II.7820.1.11.2017.AC

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości ok. 8,700 km.

Znak sprawy: WI-II.7820.1.9.2017.MPzm

Znak sprawy WI-II.7820.1.9.2017.MPzm

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska-początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III w zakresie rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.116.2017.IM

Znak sprawy WI-II.7843.13.116.2017.IM

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbiórka i budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) na dz. nr 477 (droga wojewódzka nr 725) w miejscowości Wilków I, gm. Błędów.

Znak sprawy: WI-II.7820.1.13.2017

Znak sprawy WI-II.7820.1.13.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła "Konik" (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.16.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.16.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (Róg Bronowskiej) na działkach nr 245/1, 245/2, 324 z obrębu 3-13-29 oraz nr 30/28, 30/45 z obrębu 3-13-20.    

Znak sprawy: WI-II.7843.13.111.2017.JP(MG)

Znak sprawy WI-II.7843.13.111.2017.JP(MG)

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci wodociągowej Ø 110 PE”, dz. nr 53/3 obręb 0024 Pułtusk, jedn. ewid. 142404_4, gmina Pułtusk (pas drogi krajowej nr 61)

Znak sprawy: WI-II.7820.3.1.2017

Znak sprawy WI-II.7820.3.1.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn. "budowie parkingu wraz z budynkiem obsługi i zjazdem od strony al. Krakowskiej znajdującego się w zachodniej części Lotniska im....

Znak sprawy: WIŚ-II.7820.1.474.2011.KZ/ES.(AC)

Znak sprawy WIŚ-II.7820.1.474.2011.KZ/ES.(AC)

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zakres inwestycji podlegający wygaszeniu w drodze decyzji administracyjnej dotyczy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przeznaczone pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu na poniższych nieruchomości: obręb Kąty dz. nr ew. 115, obręb Mikówiec dz. nr ew. 70, 71/2,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.15.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.15.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci eN kablowej 0,4 kV do zasilania budynku jednorodzinnego kontrahenta P02B72 w m. Sobików w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 683 w dz. nr 27/6, obręb 0039 Sobików, jednostka ewidencyjna: 141801_5 Góra Kalwaria, gm. Góra Kalwaria, powiat...

Znak sprawy: WI-II.7820.2.10.2017.MS

Znak sprawy WI-II.7820.2.10.2017.MS

Rodzaj Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 i nr 700 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo rowerowego wzdłuż DW nr 720 - odcinek od ul. J. Poniatowskiego do skrzyżowania z DW nr 700 i od skrzyżowania do granicy gminy Brwinów i Ożarów Mazowiecki

Znak sprawy: WI-II.7843.13.18.2018.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.18.2018.JK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie kolejowym zamkniętym, w rejonie ul. Czołowej – Szynowej w Warszawie" Adres obiektu: działka ew. nr 85/1, nr 85/2, nr 85/3 w obrębie 4-05-15 oraz działka ew. nr 5 obręb 4-04-19 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij