Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Znak sprawy WI-II.7843.13.44.2018.BG1

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 punkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), informuję, że w dniu 27 marca 2018 r., inwestor:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury,  al. Jerozolimskie 97,...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2017.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2017.KK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej 3964 w Celestynowie",  

Znak sprawy: WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.12.2016.JS(EA)

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa w km 7,315, na działce nr ew. 108 w miejscowości Karolew, gm. Klembów, jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Znak sprawy WI-III.7843.13.11.2016.JS (EA)

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa przejścia sieci wodociągowej rozdzielczej pod torami linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz w km 25,755 i w km 27,646, na działce nr ew. 542 w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów, powiat wołomiński.

Znak sprawy: WI-III.7843.13.2.2017.EA

Znak sprawy WI-III.7843.13.2.2017.EA

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejki wąskotorowej relacji Sochaczew – Wilcze Tułowskie”, na działce ewidencyjnej nr 30, obręb Sochaczew Wschód, jednostka ewidencyjna , stanowiącej obszar kolejowy.    

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego budowy odcinaka sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol, w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1 z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Znak sprawy WI-III.7843.13.4.2016.BG1

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa odcinka (przejścia poprzecznego) sieci wodociągowej pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979, na działce ewidencyjnej nr 335/1, z obrębu 0001 Cegłów w jednostce ewidencyjnej Gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie”,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.137.2018.AT

Znak sprawy WI-II.7843.13.137.2018.AT

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis informacja o niewniesieniu sprzeciwu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w drodze krajowej nr 53”, działka nr ewidencyjny 1465, jednostka ewidencyjna 141505_2 Kadzidło, obręb ewidencyjny 0011, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.121.2018.AT

Znak sprawy WI-II.7843.13.121.2018.AT

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze kolejowym w miejscowości Przasnysz, gmina Przasnysz, ul. Kolejowa, nr ewidencyjny 347/2, jednostka ewidencyjna 142201_1 Miasto Przasnysz, obręb ewidencyjny: 142201_1.0002 Przasnysz, woj. mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.171.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.171.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa linii kablowej oświetleniowej (sieć oświetleniowa) dz. nr ewid. 1152, obręb Ujrzanów 0028, gmina Siedlce, powiat siedlecki, woj. mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.169.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.169.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 571, km 32+800, działka nr 161, obręb ewid. 0053, Stare Pieścirogi, jedn. ewid. 141404_5 Nasielsk.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.170.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.170.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce drogowej 115/4, obręb Domaniew, powiat pruszkowski (droga wojewódzka 701), obręb 142193_5.003.”

Znak sprawy: WI-II.7843.13.168.2018.JK

Znak sprawy WI-II.7843.13.168.2018.JK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis       Niniejszym, na podstawie art. 30a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 r., inwestor: PGNiG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.141.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.141.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci ciepłowniczej od zaworów odcinających do budynków przy ul. Raszyńska 3 i 3A w Warszawie. Zakres: budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 634 na działce ewidencyjnej nr 35 z obrębu 2-01-01 przy ul. Raszyńskiej w dzielnicy Ochota m....

Znak sprawy: BKOP.I.0520.18.2018

Znak sprawy BKOP.I.0520.18.2018

Rodzaj dokumentu Inne

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z 6 czerwca 2018 r. podające do wiadomości rozporządzenie porządkowe nr 14 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznym i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Znak sprawy: WI-II.7820.3.6.2015.KZ(MP)

Znak sprawy WI-II.7820.3.6.2015.KZ(MP)

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa budynku Terminalu towarowego CARGO 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ew.: 11/17, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 20/9, 20/10 obręb ew. 2-06-17, dz. nr ew.: 1/12, 3/13, 3/14, 3/17, 3/18, 4, 5/2, 6/2, 8/5 w obręb ew. 2-06-20, jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica...

Znak sprawy: WI-II.7820.1.2.2018.MS(AC)

Znak sprawy WI-II.7820.1.2.2018.MS(AC)

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), odc. Napierki – Mława

Znak sprawy: WI-II.7820.3.7.2015.MPzm

Znak sprawy WI-II.7820.3.7.2015.MPzm

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa nowych nawierzchni płyt postojowych wraz z budową oświetlenia na terenie MPS (magazyn paliw i smarów) na terenie Lotniska Chopina w Warszawie”, na dz. o nr ew.: działki ew. nr 21, 11, 3, 22, 4/16, 18/1, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 4/2, 4/14, 4/31, 4/32, 23 z obrębu ew. nr 0610...

Znak sprawy: WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Znak sprawy WI-II.7820.1.6.2018.MS1

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk

Znak sprawy: WI-II.7820.1.5.2018.AC

Znak sprawy WI-II.7820.1.5.2018.AC

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo - Pieńki

Znak sprawy: SPN-P.7533.86.2016

Znak sprawy SPN-P.7533.86.2016

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką Nr 574, dz. nr 895   ( obecnie działki: nr 895/1, nr 895/2 i nr 895/3 ), położone w obrębie  Gąbin, jednostka ewidencyjna Gąbin -...

Znak sprawy: SPN-P.7533.352.2017

Znak sprawy SPN-P.7533.352.2017

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego  pod drogę publiczną –  część ulicy  

Znak sprawy: SPN-S. 7570.3.2.1.2017.JM(EŁ)

Znak sprawy SPN-S. 7570.3.2.1.2017.JM(EŁ)

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Oblin gmina Maciejowice.

Znak sprawy: SPN.R.7570.6.25.2013.AM

Znak sprawy SPN.R.7570.6.25.2013.AM

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 13 listopada 2018 r. znak DO.7.6615.613.2016.MZ uchylającej w całości decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1087/R/2015 z dnia 14 września 2015 r.  znak SPN-R.7570.6.25.2013.AM i przekazującej sprawę do ponownego...

Znak sprawy: SPN-P.7533.157.2018

Znak sprawy SPN-P.7533.157.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie  prawnym  na własność Województwa Mazowieckiego – działki:  nr  1341/4, nr 1346/4, nr 1354/4,  położonych w obrębie  Kamion, gmina Młodzieszyn.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij