Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI- I.7840.50.3.2017.UM

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI- I.7840.50.3.2017.UM

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

WOJEWODA MAZOWIECKI

Siedlce, 13 marca 2018 r.
WI- I.7840.50.3.2017.UM
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu postanowienia NR 43/S/2018 z dnia 12 marca 2018 r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257) zwanej dalej „K.p.a.” zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2018 r. Wojewoda Mazowiecki po rozpatrzeniu zażalenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez Agnieszkę Stańczuk adres do korespondencji: ELMO S.A. Żelków Kolonia ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce na postanowienie Starosty Siedleckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. znak B.6740.4.32.2018 zawieszające postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, na działkach nr ewid.: 365/1, 365/2, 365/3, 75/2, 75/1, 76/1, 77, 78, 79, 80, 81/4, 367, 157, 154, 139, 135, 134, 133, 132, 131, 130/2, 130/1, 129, 128, 127, 126, 125 obręb 0014 Osiny Górne, gm. Mokobody, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, obręb 0018 Wesoła, gm. Mokobody, 1, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37/2, 38, 39, 48, 75/2, 67, 115/1, 115/2, 116 obręb 0006 Kisielany-Żmichy, gm. Mokobody, 119, 123/1, 124, 111, 136, 138, 139, 153, 154, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192/1, 193, 195/2, 196/1, 375/2 obręb 0005 Kisielany-Kuce, gm. Mokobody do czasu wskazania zarządu lub osób reprezentujących „grunty wspólne wsi Osiny Górne” dla działek o nr ewid. 365/1, 365/2, 365/3 obręb 0014 Osiny Górne, gm. Mokobody oraz ze względu na brak możliwości ustalenia stron postępowania odnośnie działki nr ewid. 116 obręb 0006 Kisielany-Żmichy, gm. Mokobody, wydał postanowienie NR 43/S/2018 znak WI-I.7840.50.3.2017.UM utrzymujące w mocy w/w postanowienie Starosty Siedleckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. znak B.6740.4.32.2018
oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. postanowienia w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach - pokój 505 (wieżowiec) przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach (w godzinach pracy urzędu tj od godz. 800 do 1600) tel. (25) 644 71 46
Pouczenie
Ww. postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce) w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z § 2 pkt 3 ppkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od postanowienia wynosi 200 zł.
Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369). Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij