Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział do spraw Umów i OrganizacjiBKO-V

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Zadania Oddziału do Spraw Umów i Organizacji:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją Statutu Urzędu i regulaminu organizacyjnego;
2) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej;
3) przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami;
4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym pełnomocnictw procesowych;
5) przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu;
6) opiniowanie i uzgadnianie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;
7) koordynowanie dostępu do informacji publicznej, w szczególności przez:
a) koordynację realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
b) prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej z zakresu właściwości biura;
8) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności przez aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakresie właściwości biura;
9) koordynacja spraw związanych z redagowaniem strony intranetowej Urzędu;
10) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
11) zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego,
12) przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego;
13) organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego;
14) analiza wyników kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie w zakresie zadań Wojewody i formułowanie rekomendacji;
15) koordynowanie i organizowanie współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
16) obsługa administracyjna Państwowej Straży Łowieckiej;
17) współpraca z Biurem Finansów Urzędu, Biurem Obsługi Urzędu oraz Biurem Rozwoju i Inwestycji w zakresie planowania i wykonania budżetu Urzędu;
18) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
19) przygotowywania wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;
20) zapewnienia obsługi samodzielnych stanowisk radców prawnych;
21) współpraca z Wydziałem Kontroli w Urzędzie w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą, w tym z ustalaniem planu działalności Urzędu i analizą ryzyka oraz sporządzanie projektu oświadczenia dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu o stanie kontroli zarządczej.Oddział do spraw Umów i Organizacji BKO-V zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij