Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddziału Nadzoru i Katastru WG-I

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zadania Oddziału:
Do zakresu działania Oddziału Nadzoru i Katastru należy realizacja określonych poniżej zadań:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie:
a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
oraz realizacja kontroli działalności:
a) organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
b) przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne
i kartograficzne w szczególności przez:
 • sprawowanie nadzoru nad organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie
  realizacji zadań oraz przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w geodezji
  i kartografii,
 • przeprowadzanie kontroli organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie
  prawidłowości i sposobu załatwiania skarg, wniosków i postępowań administracyjnych,
 • koordynowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działaniem organów
  administracji geodezyjnej i kartograficznej przez prowadzenie odpowiedniego zestawienia
  skarg i wniosków,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego,
 • rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz
  osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii
  w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
 • przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału
  Geodezji i Kontroli, kontroli doraźnych organów administracji geodezyjnej
  i kartograficznej;
2) przygotowanie opinii dotyczących projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności
przez:
a) dokonywanie analizy projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie
zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) koordynowanie prac związanych z opiniowaniem projektów modernizacji ewidencji
gruntów i budynków poprzez prowadzenie rejestru wniosków organów administracji
geodezyjnej i kartograficznej o uzgodnienie w wyżej wymienionych projektów oraz
wydanych opinii;

3) koordynowanie realizacji zadań, wynikających z zawartych przez Wojewodę porozumień,
umów i otrzymanych upoważnień z zakresu geodezji i kartografii;

4) przygotowanie wniosków do rzecznika o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku
do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

5) przygotowanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na
podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

6) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych
powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu
geodezyjno-kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

7) przygotowanie dokumentacji i analiza kandydatur związanych z przygotowaniem wniosku do Wojewody o powołanie rzecznika i członków komisji;

8) realizowanie zadań z zakresu funkcjonowania i organizacji wydziału, w tym:
a) obsługa organizacyjna przy przyjmowaniu interesantów w sprawach interwencji, skarg, wniosków i petycji,
b) realizacja zadań związanych z obsługą organizacyjną i administracyjną rzecznika oraz komisji, w szczególności poprzez prowadzenie zestawień aktualizowanych w cyklu półrocznym dotyczących:
 • wniosków rzecznika o ukaranie, kierowanych do komisji,
 • postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
 • orzeczeń komisji wraz z uzasadnieniami,
 • odwołań od orzeczeń komisji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz ich rozstrzygnięć,
c) prowadzenie kancelarii wydziału listy obecności, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich, schematu zastępstw pracowników,
d) nadzorowanie prawidłowego obiegu korespondencji w wydziale przez:
 • bieżący monitoring załatwianych skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością wydziału,
 • zgłaszanie osób z wydziału na konferencje i szkolenia,
 • przygotowanie i rejestrowanie stosownych upoważnień i delegacji;
e) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników w porozumieniu z Oddziałem Analiz i Zasobu,
f) współdziałanie przy opracowywaniu rocznych planów pracy i nadzór nad realizacją przez poszczególne wydziału oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów,
g) koordynacja spraw dotyczących skarg na działanie MWINGiK. w tym prowadzenie wykazu tych skarg wraz z ich rozstrzygnięciami,
h) prowadzenie zestawień wniosków do rzecznika o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, aktualizowanych na bieżąco.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij