Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Administracyjny BOU-II

Wersja strony w formacie XML

1. Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należy:

1) planowanie i koordynowanie spraw związanych z remontami oraz konserwacjami w Urzędzie, w tym:

a)przygotowywanie planów zakupów i remontów,

b)planowanie i realizacja prac remontowych wynikających m.in.: z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zgłoszeń kierowanych do biura, w tym przez system Zgłoszeń Informatycznych OTRS;

2)zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz administrowanie nieruchomościami użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych do nieruchomości, w szczególności prowadzenie spraw z zakresu administrowania nieruchomościami Urzędu, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych;

3)prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;

4)opracowywanie sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej, w tym przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw energii;

5)zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu, koordynacja i nadzór nad ochroną osób i mienia w Urzędzie oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu w szczególności:

a)prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem,

b)opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem,

c)prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu,

6)prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zintegrowanym Systemem Kontroli Dostępu, w szczególności:

a)obsługa użytkowników obiektu poprzez wydawanie kart i nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy,

b) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych ,

c) prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji w Urzędzie, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory;

d)prowadzenie punktu recepcyjnego w wejściu głównym do siedziby Urzędu, w tym obsługa gości obiektów oraz wydawanie przepustek uprawniających do wejścia na teren budynku;

7)prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych;

8)zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej Urzędu zarówno stacjonarnej, jak i komórkowej, oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych;

9)prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;

10)prowadzenie spraw związanych z wynajmem sal konferencyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu oraz instytucji zewnętrznych;

11)realizacja zadań związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych dotyczących budynków i infrastruktury Urzędu, z wyłączeniem  zgłoszeń informatycznych;

12)zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi, z wyłączeniem licencji oprogramowania komputerowego, pozostającymi w ewidencji Urzędu;

13)publikacja zapytań ofertowych oddziału w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

2. Do zadań Oddziału Administracyjnego należy również:

1)współpraca z Biurem Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie w sprawie realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących nieruchomości Urzędu;

2)prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;

3)prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych, będących w dyspozycji biura, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;

4)prowadzenie spraw związanych z alokacją zasobów Urzędu.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane