Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Samodzielne stanowisko radcy prawnego

Wersja strony w formacie XML

W wydziale funkcjonuje samodzielne stanowisko radcy prawnego podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi wydziału, do którego zadań należy obsługa prawna wydziału.
Do zadań samodzielnego stanowiska radcy prawnego należy:

1) wydawanie opinii prawnych w zakresie właściwości wydziału;

2) zastępstwo procesowe w imieniu MWINGiK przed sądami, w tym przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami;

3) przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych w zakresie prowadzonych spraw, świadczenia pomocy prawnej, w szczególności:
a) podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia roszczeń i egzekucji,
b) sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
c) udzielanie porad prawnych w zakresie działalności wydziału, o których mowa w §10 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego,
d) opiniowanie, pod względem formalnym, projektów decyzji i postanowień MWINGiK o skomplikowanym stanie faktyczno-prawnym w zakresie działalności wydziału, o których mowa w §10 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego;

4) przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych MWINGiK oraz Wojewody, porozumień z udziałem MWINGiK, Wojewody lub Dyrektora Generalnego pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej, w szczególności:
a) zarządzeń dotyczących powołań i odwołań rzecznika i komisji,
b) umów o dostęp do informacji i danych zawartych w powiatowych bazach danych, prowadzonych przez starostów jako zadanie z zakresu administracji rządowej powierzone ustawowo;

5) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałem a innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie;

6) współudział i pomoc prawna dotycząca spraw:
a) związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

  • tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,
  • nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
  • ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,
  • ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

b) wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
c) obejmujących projekty zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

7) uczestnictwo w komisjach i zespołach powołanych do realizacji zadań, o których mowa powyżej.


Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane