pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B (od pl. Bankowego)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat

tel. 22 695 60 70
faks 22 695 60 71
wejście B, II piętro, pokój 253
e-mail lex@mazowieckie.pl
 

 dyrektor

 Bogdan Brożyna

 tel. 22 695 60 70
 faks 22 695 60 71

 e-mail bbrozyna@mazowieckie.pl

   

 

W skład Wydziału Nadzoru Prawnego wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów .
  2. Odział Nadzoru i Koordynacji

 

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy, w szczególności: 

  1. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
  2. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
  3. Realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - środowisko, w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych określonych przepisami Prawo geologiczne i górnicze.


Załączniki:

Regulamin wewnętrzny Wydziału Prawnego