Sekretariat

tel. 22 695 60 70
faks 22 695 60 71
wejście B, II piętro, pokój 253
e-mail wnp@mazowieckie.pl


Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

 

Dyrektor

 

Bogdan Brożyna

 

e-mail bbrozyna@mazowieckie.pl

 

 

 

W skład Wydziału Nadzoru Prawnego wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów .

  2. Odział Nadzoru i Koordynacji

 

Do zakresu działania Wydziału Nadzoru Prawnego należy, w szczególności: 

  1. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

  2. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;

  3. Realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej - środowisko, w zakresie wydawania zarządzeń zastępczych określonych przepisami Prawo geologiczne i górnicze.