Siedziba wydziału:

Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

sekretariat pokój nr 253

tel. 22 695-60-70
fax 22 695-60-71
e-mail: lex@mazowieckie.pl

Godziny pracy:
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor Wydziału:
Andrzej Tokarski
e-mail: atokarski@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału:
Bogdan Brożyna
e-mail: bbrozyna@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Wydziału Prawnego należy, w szczególności: 

  1. Prowadzenie spraw dotyczących nadzoru z punktu widzenia legalności nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
  2. Zapewnienie obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego oraz wydziałów Urzędu;
  3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;
  4. Opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody oraz Dyrektora Generalnego;
  5. Uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie;
  6. Wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.


Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Prawnego