Sekretariat
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl

Godziny pracy
od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Dyrektor
Krzysztof Dąbrowski
e-mail kdabrowski@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
Teresa Stachowicz
e-mail tstachowicz@mazowieckie.pl