pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl
na zdjęciu dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pan Krzysztof Dąbrowski

Dyrektor Wydziału

Krzysztof Dąbrowski
życiorys

tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
kdabrowski@mazowieckie.pl

na zdjęciu zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pani Teresa Stachowicz

Dyrektor Wydziału

Teresa Stachowicz
życiorys

tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
tstachowicz@mazowieckie.pl