Redakcją BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zajmują się pracownicy urzędu na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Zespołu Redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 6 z dnia 28 maja 2013 r. 

Zespół redakcji BIP tworzy:

  • redaktor naczelny, którego rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP urzędu
  • koordynatorzy wydziałowi, których rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP w odniesieniu do komórek organizacyjnych, których są koordynatorami
  • redaktorzy - pozostali pracownicy, których zadaniem jest bieżące uzupełnianie treści zamieszczanych na BIP oraz ich aktualizacja.

Adres redakcji BIP:
wejście B, parter, pokój nr 58
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Redaktor naczelny
Adrianna Wasiak

tel. 22 695 65 54
faks 22 695 63 86
e-mail awasiak@mazowieckie.pl 
            

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
Koordynatorzy wydziałowi
Anna Kalbarczyk tel. 22 695 69 33
faks 22 695 66 86
e-mail annakalbarczyk@mazowieckie.pl  
Biuro Ochrony
Paweł Wabik tel. 22 695 65 33
faks 22 695 62 22
e-mail pwabik@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Marzena Zbytkowska tel. 22 695 60 61
faks 22 695 60 62
e-mailmzbytkowska@mazowieckie.pl
Biuro Obsługi Urzędu
Paulina Dąbrowska tel. 22 695 64 89
faks 22 695 64 84
e-mail pzurawska@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rudnik tel. 22 695 63 30
faks 22 695 65 25
e-mail rrudnik@mazowieckie.pl
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Joanna Ostrowska

tel. 22 695 63 79
e-mail jostrowska@mazowieckie.pl

Wydział Finansów
Olga Mołas tel. 22 695 79 46
faks 22 551 09 31
e-mail omolas@mazowieckie.pl
Wydział Geodezji
Agnieszka Sztompka tel.22 695 61 88
faks 22 695 61 92
email asztompka@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Dominika Nobis tel. 22 695 72 76
faks 22 695 72 01
e-mail dnobis@mazowieckie.pl
Wydział Kontroli
Lidia Piotrowska tel. 22 695 71 91
faks 22 695 71 00
e-mail lpiotrowska@mazowieckie.pl
Wydział Polityki Społecznej
Beata Darnowska tel. 22 695 64 31
faks 22 695 60 71
e-mail bdarnowska@mazowieckie.pl

Wydział Prawny

Dariusz Górecki tel. 22 695 62 57
faks 22 695 61 29
e-mail dgorecki@mazowieckie.pl
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Marcin Olechowski tel. 22 695 66 60
faks 22 831 53 73
e-mail molechowski@mazowieckie.pl 

Wydział Spraw Cudzoziemców

Jakub Parzonka tel. 22 695 73 73
faks 22 695 66 04
e-mail jparzonka@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
Ewa Krycka tel. 22 695 64 77
faks 22 695 69 01
e-mail ekrycka@mazowieckie.pl
Wydział Zdrowia