Zespół Biuletynu

Redaktor naczelny
Katarzyna Karmeluk

tel. 22 695 60 49
faks 22 695 63 86
e-mail kkarmeluk@mazowieckie.pl

Biuro Kadr i Organizacji
Koordynatorzy wydziałowi
    Biuro Administracyjne
    Biuro Budżetowo-Księgowe
    Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
    Biuro Ochrony
    Biuro Wojewody
    Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
    Wydział Certyfikacji, Finansów i Rozwoju Regionalnego
    Wydział Geodezji
    Wydział Infrastruktury
    Wydział Kontroli
    Wydział Polityki Społecznej
   

Wydział Prawny

    Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
   

Wydział Spraw Cudzoziemców

    Wydział Spraw Obywatelskich
    Wydział Zdrowia