Zespół Biuletynu

Redaktor naczelny
Katarzyna Karmeluk

tel. 22 695 60 49
faks 22 695 63 86
kkarmeluk@mazowieckie.pl

Biuro Kadr i Organizacji
Koordynatorzy wydziałowi
Renata Król tel. 22 695 61 00
faks 22 695 62 03
rkrol@mazowieckie.pl
Biuro Administracyjne
Joanna Jaworska

tel. 22 695 60 13
faks 22 695 60 19
jjaworska@mazowieckie.pl

Biuro Budżetowo-Księgowe
Bożena Wójcicka tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
bwojcicka@mazowieckie.pl
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Anna Kalbarczyk   Biuro Ochrony
Paweł Wabik   Biuro Wojewody
Paulina Dąbrowska   Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rudnik   Wydział Certyfikacji, Finansów i Rozwoju Regionalnego
Joanna Krzemińska-Perzyńska   Wydział Geodezji
Agnieszka Sztompka   Wydział Infrastruktury
Dominika Nobis   Wydział Kontroli
Magdalena Staszków   Wydział Polityki Społecznej
Beata Darnowska  

Wydział Prawny

Dariusz Górecki   Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Michał Lewandowski  

Wydział Spraw Cudzoziemców

Roman Pietryka   Wydział Spraw Obywatelskich
Anna Tokarska   Wydział Zdrowia