Zespół Biuletynu

Redaktor naczelny
Katarzyna Karmeluk

tel. 22 695 60 49
faks 22 695 63 86
e-mail kkarmeluk@mazowieckie.pl 
            

Biuro Kadr i Organizacji
Koordynatorzy wydziałowi
Renata Król tel. 22 695 61 00
faks 22 695 62 03
e-mail rkrol@mazowieckie.pl
Biuro Administracyjne
Joanna Jaworska

tel. 22 695 60 13
faks 22 695 60 19
e-mail jjaworska@mazowieckie.pl

Biuro Budżetowo-Księgowe
Bożena Wójcicka tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
e-mail bwojcicka@mazowieckie.pl          
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Anna Kalbarczyk tel. 22 695 69 33
faks 22 695 66 86
e-mail annakalbarczyk@mazowieckie.pl  
Biuro Ochrony
Paweł Wabik tel. 22 695 66 62
faks 22 695 62 22
e-mail pwabik@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Paulina Dąbrowska tel. 22 695 64 89
faks 22 695 64 84
e-mail pzurawska@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rudnik tel. 22 695 63 30
faks 22 695 65 25
e-mail rrudnik@mazowieckie.pl
Wydział Certyfikacji, Finansów i Rozwoju Regionalnego
Joanna Krzemińska-Perzyńska tel. 22 551 09 54
faks 22 551 09 31
e-mail jkrzeminska@mazowieckie.pl
Wydział Geodezji
Agnieszka Sztompka tel.22 695 61 28
faks 22 695 61 92
email asztompka@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Dominika Nobis   Wydział Kontroli
Magdalena Staszków   Wydział Polityki Społecznej
Beata Darnowska  

Wydział Prawny

Dariusz Górecki   Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Michał Lewandowski  

Wydział Spraw Cudzoziemców

Roman Pietryka   Wydział Spraw Obywatelskich
Anna Tokarska   Wydział Zdrowia