Redakcją BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zajmują się pracownicy urzędu.

Zespół redakcji BIP tworzy:

  • redaktor naczelny, którego rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP urzędu
  • koordynatorzy wydziałowi, których rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP w odniesieniu do komórek organizacyjnych, których są koordynatorami
  • redaktorzy - pozostali pracownicy, których zadaniem jest bieżące uzupełnianie treści zamieszczanych na BIP oraz ich aktualizacja.

Adres redakcji BIP:
wejście B, II piętro, pokój nr 232
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Redaktor naczelny
Anna Malinowska

tel. 22 695 62 87
e-mail amalinowska@mazowieckie.pl
            

Biuro Kadr i Organizacji
Katarzyna Marszał 
(Zastępca redaktora naczelnego)

tel. 22 695 62 41
e-mail kmarszal@mazowieckie.pl

Biuro Kadr i Organizacji
Koordynatorzy wydziałowi
Anna Kalbarczyk tel. 22 695 69 33
faks 22 695 66 86
e-mail annakalbarczyk@mazowieckie.pl  
Biuro Ochrony
Paweł Wabik tel. 22 695 65 33
faks 22 695 62 22
e-mail pwabik@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody

Natalia Lipska

tel. 22 695 61 44
faks 22 695 60 62
e-mail nlipska@mazowieckie.pl
Biuro Obsługi Urzędu
Paulina Dąbrowska tel. 22 695 64 89
faks 22 695 64 84
e-mail pzurawska@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rudnik tel. 22 695 63 30
faks 22 695 65 25
e-mail rrudnik@mazowieckie.pl
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Joanna Ostrowska

tel. 22 695 63 79
e-mail jostrowska@mazowieckie.pl

Biuro Finansów Urzędu
Tomasz Szymchel

tel. 22 695 61 14

Wydział Finansów i Budżetu
Olga Mołas tel. 22 695 79 50
faks 22 551 09 31
e-mail omolas@mazowieckie.pl
Wydział Geodezji
Aleksandra Godlewska tel.22 695 62 19
faks 22 695 61 92
email agodlewska@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Dominika Nobis tel. 22 695 72 76
faks 22 695 72 01
e-mail dnobis@mazowieckie.pl
Wydział Kontroli
Jolanta Pacak tel. 22 695 70 93
e-mail jpacak@mazowieckie.pl
Wydział Polityki Społecznej
Beata Darnowska tel. 22 695 64 31
faks 22 695 60 71
e-mail bdarnowska@mazowieckie.pl

Wydział Nadzoru Prawnego

Dariusz Górecki tel. 22 695 62 57
faks 22 695 61 29
e-mail dgorecki@mazowieckie.pl
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Bernard Makaruk tel. 22 695 66 60
e-mail bmakaruk@mazowieckie.pl

Wydział Spraw Cudzoziemców

Jakub Parzonka tel. 22 695 73 73
faks 22 695 66 04
e-mail jparzonka@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
Sylwia Oleksiak tel. 22 695 66 35
e-mail soleksiak@mazowieckie.pl
Wydział Rynku Pracy
Ewa Brzezińska tel: 22 536-05-60
Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Magdalena Bielecka tel. 22 695 62 32
faks 22 695 69 01
e-mail m.bielecka@mazowieckie.pl
Wydział Zdrowia
Adam Krzywicki tel. 22 695 61 33
e-mail akrzywicki@mazowieckie.pl
Biuro Informatyki