Główny redaktor Biuletynu:

Katarzyna Karmeluk
starszy specjalista

Biuro Kadr i Organizacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
wejście B, pokój 58
tel: 22 696 60 49
fax: 22 695 62 87
e-mail: kkarmeluk@mazowieckie.pl

 

Redaktorzy BIP z komórek organizacyjnych Mazowieckieo Urzędu Wojewódzkiego: