Redakcją BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zajmują się pracownicy urzędu na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Zespołu Redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 6 z dnia 28 maja 2013 r. 

Zespół redakcji BIP tworzy:

  • redaktor naczelny, którego rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP urzędu
  • koordynatorzy wydziałowi, których rolą jest nadzór nad funkcjonowaniem BIP w odniesieniu do komórek organizacyjnych, których są koordynatorami
  • redaktorzy - pozostali pracownicy, których zadaniem jest bieżące uzupełnianie treści zamieszczanych na BIP oraz ich aktualizacja.

Adres redakcji BIP:
wejście B, parter, pokój nr 58
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Redaktor naczelny
Katarzyna Frelak

tel. 22 695 60 49
faks 22 695 63 86
e-mail kfrelak@mazowieckie.pl 
            

Biuro Kadr i Organizacji
Koordynatorzy wydziałowi
Renata Król tel. 22 695 61 00
faks 22 695 62 03
e-mail rkrol@mazowieckie.pl
Biuro Administracyjne
Joanna Jaworska

tel. 22 695 60 13
faks 22 695 60 19
e-mail jjaworska@mazowieckie.pl

Biuro Budżetowo-Księgowe
Bożena Wójcicka tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
e-mail bwojcicka@mazowieckie.pl          
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Anna Kalbarczyk tel. 22 695 69 33
faks 22 695 66 86
e-mail annakalbarczyk@mazowieckie.pl  
Biuro Ochrony
Paweł Wabik tel. 22 695 66 62
faks 22 695 62 22
e-mail pwabik@mazowieckie.pl
Biuro Wojewody
Paulina Dąbrowska tel. 22 695 64 89
faks 22 695 64 84
e-mail pzurawska@mazowieckie.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rafał Rudnik tel. 22 695 63 30
faks 22 695 65 25
e-mail rrudnik@mazowieckie.pl
Wydział Certyfikacji, Finansów i Rozwoju Regionalnego
Joanna Krzemińska-Perzyńska tel. 22 551 09 54
faks 22 551 09 31
e-mail jkrzeminska@mazowieckie.pl
Wydział Geodezji
Agnieszka Sztompka tel.22 695 61 88
faks 22 695 61 92
email asztompka@mazowieckie.pl
Wydział Infrastruktury
Dominika Nobis tel. 22 695 72 76
faks 22 695 72 01
e-mail dnobis@mazowieckie.pl
Wydział Kontroli
Magdalena Staszków tel. 22 695 71 95
faks 22 695 71 01
e-mail mstaszkow@mazowieckie.pl
Wydział Polityki Społecznej
Beata Darnowska tel. 22 695 64 31
faks 22 695 60 71
e-mail bdarnowska@mazowieckie.pl

Wydział Prawny

Dariusz Górecki tel. 22 695 62 57
faks 22 695 61 29
e-mail dgorecki@mazowieckie.pl
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Michał Lewandowski tel. 22 695 67 69
faks 22 831 53 73
e-mail michal.lewandowski@mazowieckie.pl 

Wydział Spraw Cudzoziemców

Roman Pietryka tel. 22 695 73 54
faks 22 695 66 04
e-mail rpietryka@mazowieckie.pl
Wydział Spraw Obywatelskich
Anna Tokarska tel. 22 695 69 93
faks 22 695 69 01
e-mail atokarska@mazowieckie.pl
Wydział Zdrowia