Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego LEX-C

Anita Borgosz-Munich

tel. 23 671-93-31, 
pok. Nr  212

Zakres Działania:

  1. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;
  2. Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW;
  3. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi.