Ciechanów

Kierownik Delegatury
Anna
Żebrowska

ul. 17-go Stycznia 7 06-400 Ciechanów

tel.  23 671 93 00
faks 23 671 93 03

Ostrołęka

Kierownik Delegatury
Marcin Grabowski

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostrołęka

tel.  29 746 62 00
faks 29 746 62 02

Płock

Kierownik Delegatury
Marlena Mazurska

ul. Kolegialna15
09-402 Płock

 

tel.  24 235 11 00
faks 24 235 11 01

Radom

Kierownik Delegatury
Krzysztof Murawski

ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom

tel.  48 362 08 70
faks 48 362 85 68

Siedlce

Kierownik Delegatury
Anna Kaszuba

 

ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce

tel.  25 644 32 84
faks 25 644 82 34