starszy dyspozytor

Tomasz Kalinowski


tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście D, parter, pokój 2
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Transportu:

1) prowadzenie spraw związanych z usługami transportowymi świadczonymi na rzecz Urzędu, w tym również przez firmy zewnętrzne;

 

2) zapewnienie właściwego funkcjonowania, wykorzystania i nadzoru nad środkami transportu Urzędu;

 

3) zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu Urzędu;

 

4) wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby Urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;

 

5) prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych wydanych pracownikom Urzędu;

 

6) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie obsługi transportowej.