Starszy Dyspozytor

Tomasz Kalinowski


tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście D, parter, pokój 2
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Transportu:

  1. prowadzenie spraw związanych z usługami transportowymi świadczonymi na rzecz Urzędu, w tym również przez firmy zewnętrzne;
  2. zapewnienie właściwego funkcjonowania, wykorzystania i nadzoru nad środkami transportu Urzędu;
  3. zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu Urzędu;
  4. wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby Urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;
  5. prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych wydanych pracownikom Urzędu;
  6. współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie obsługi transportowej.