Zadania Oddziału Transportu:

  1. prowadzenie spraw związanych z usługami transportowymi świadczonymi na rzecz Urzędu, w tym również przez firmy zewnętrzne;
  2. zapewnienie właściwego funkcjonowania, wykorzystania i nadzoru nad środkami transportu Urzędu;
  3. zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu Urzędu;
  4. wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby Urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;
  5. wydawanie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych pracownikom Urzędu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
  6. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań związanych z organizacją pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego, w zakresie obsługi transportowej.