Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach wojewoda mazowiecki informuje, że  zawiadomienia o zgromadzeniach  publicznych, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji można zgłaszać  pocztą elektroniczną na adres: zgromadzenia@mazowieckie.pl  bądź telefonicznie pod numerem:

  • 22 595 13 66, w godz. 8.00-16.00
  • 22 595 13 00
  • 22 595 13 01

Zgodnie z art. 22 ust. 1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania ,przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

 


 [wyroznik]Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach publicznych[/wyroznik]

Data Miejsce Godzina  Przewidywana liczba uczestników  Organizator  Cel zgromadzenia
08.03.2017

Plac Piłsudskiego w Piasecznie

15.00-20.00

100

Ewa Kacuk-Niemczyk

Aleksandra Hofman

Brak informacji
26.02.2017

plac Piłsudskiego w Piasecznie

10.00-17.00

10

Tomasz Kosior

Zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym ws. reformy edukacji
25.02.2017

Okolice ronda im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Płońsku

15.00-17.00

50

Robert Kożuchowski

Uczczenie "Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych"
10.02.2017

Rynek w Piasecznie

11.00-15.00

do 15 osób

Elżbieta Brudnias-Kołudzka

Brak informacji
13.12.2016

Rynek Mariacki w Węgrowie

16.00 - 18:00

do 50 osób

Danuta Domańska

Brak informacji
19.11.2016

Przed budynkiem Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn)

18:30-19:30

ok. 10 osób

Dawid Wachowiak

Brak informacji
05.11.2016 Chodnik przy ul. Józefa Piłsudskiego (odcinek między ul. Jana III Sobieskiego i Piotra Wysockiego)  w Legionowie

9:45-14:30

20 osób

Wojciech Kiwerski

Promocja wartości demokratycznych
03.10.2016r. Plac Jana Pawła w Żyrardowie

11.00-13.00

b.d.

Józef Kapusta

Publiczna modlitwa - głośne odmawianie różańca przez uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
03.10.2016r. Plac Jana Pawła w Żyrardowie

17.00-18.00

100 osób

Weronika Lipka

 
03.10.2016r. centrum Rynku w Gostyninie

15.00-17.00

50 osób

Aleksandra Golus

Wsparcie ogólnopolskiego Strajku Kobiet
03.10.2016r. pl. Kościuszki, Sochaczew

16.00-18.00

300 osób, 20 motocykli

Magdalena Jankowska

Ogólnopolski Strajk Kobiet przeciwko skutkom ustawy aborcyjnej
18.06.2016r. Chodnik w okolicy wyjścia z tunelu pod torami, przy ul. Lwowskiej w Piastowie

8:00-11:00

4-10 osób

Bartłomiej Bakon

 
12.06.2016r. Chodnik przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie (ul. Aleja Krakowska 17; św. Stanisława Kostki, Powstańców Warszawy)

07:00-14:00

17:30-19:00

3-10 osób

Agnieszka Motylewska

brak informacji
13.12.2015r. Pruszków, fragment ul. Berenta - przed główną bramą wjazdową na teren kościoła p.w. św. Kazimierza - chodnik dług.ok. 30 m, w miarę wolnych miejsc parkingowych - 4-5 stanowisk 7:00-15:00 17 osób

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

Piotr Zapart

Happening historyczny nawiązujący do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
 21.11.2015r. Żyrardów - pl. Jana Pawła II (naprzeciwko Urzędu Miasta Żyrardowa) 15:30-16:20  30 osób  Kacper Kociszewski  
23.10.2015r. Pruszków - okolice Dworca PKP 16.00-19.00 20 osób Piotr Warzecha Pikieta informująca o polityce władz miasta na temat przyjmowania nielegalnych imigrantów na teren Pruszkowa.
 23.10.2015r. Pruszków - Ul. J.I. Kraszewskiego ( przy stacji WKD) Pruszków 16.00  15 osób  Robert Bąkiewicz Protest przeciwko polityce gminy Pruszków w stosunku do uchodźców