Działając na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach Wojewoda Mazowiecki informuje, że  zawiadomienia o zgromadzeniach  publicznych, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji można zgłaszać  pocztą elektroniczną na adres : zgromadzenia@mazowieckie.pl  bądź telefonicznie pod numerem

  • 22 695 64 70, w godz. 8.00-16.00
  • 22 595 13 05
  • 22 595 13 00

Zgodnie z art.22 ust.1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania ,przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.