Sylwester Dąbrowski

na zdjęciu I wicewojewoda mazowiecki, pan Sylwester Dąbrowski


Od 11 stycznia 2016 roku I Wicewojewoda Mazowiecki. W latach 2011 - 2015 zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni (powiat miński). W latach 1997 - 1998 i 2001 – 2010 był wójtem gminy Mińsk Mazowiecki, a w latach 1998 – 2001 zastępcą wójta gminy Mińsk Mazowiecki. Wcześniej leśniczy w Nadleśnictwie Mińsk Mazowiecki. W latach 1990 - 2002 radny Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, a w latach 1990 – 1994 jej wiceprzewodniczący i delegat do Sejmiku Województwa Siedleckiego. W roku 1991 współtwórca struktur Porozumienia Centrum w województwie siedleckim (wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego), w 1994 roku współtwórca i pierwszy przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Mińsku Mazowieckim.
Obecnie członek Prawa i Sprawiedliwości – sekretarz Zarządu Okręgu nr 18 siedlecko – ostrołęckiego, szef struktur powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Działacz Ochotniczych Straży Pożarnych i stowarzyszenia „Sigma” w Mińsku Mazowieckim wspierającego osoby niepełnosprawne i niedostosowane społecznie. Ukończył administrację na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jest żonaty, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt. Interesuje się polityką, sportem, fotografią i wędkarstwem.