Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, na działce nr ew. 63/3 w obrębie ew. 01-21 w jednostce ewidencyjnej Konstancin-Jeziorna miasto