Mazowiecki Urząd Wojewódzki czynny jest od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy poszczególnych wydziałów:

 

Wydział Infrastruktury - pracownicy Kancelarii Wydziałowej oraz niżej wymienionych Oddziałów:

  • Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych,
  • Oddział Inwestycji drogowych,
  • Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej,

przyjmują interesantów:

  • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
  • od 8.00 do 12.00 w środy i piątki.