Mazowiecki Urząd Wojewódzki czynny jest od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Godziny pracy poszczególnych wydziałów:

 


Wydział Infrastruktury 

 

pracownicy Kancelarii Wydziałowej oraz niżej wymienionych Oddziałów:

 

  • Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
  • Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych

 

przyjmują interesantów:

 

  • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki
  • od 8.00 do 12.00 w czwartki

 

Pracownicy Oddziału Transportu i Organizacji z wyłączeniem Kancelarii Wydziałowej oraz pracownicy Oddziałów Infrastruktury w delegaturach przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu