pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
                             Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku
                                                                                                        
Sekretariat
Sprawy dysponenta I stopnia
tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
e-mail fin@mazowieckie.pl
wejście C,II piętro, pokój 229
Sekretariat
Sprawy dysponenta III stopnia
tel. 22 695-63-79
faks 22 695-63-60
e-mail finsekretariat@mazowieckie.pl
wejście C,II piętro,pokój 213
            

Dyrektor
Marta Niedzielska

tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
e-mail mniedzielska@mazowieckie.pl
II piętro, pokój 229

 

Zastępca Dyrektora
Anna Czaplicka

tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
e-mail aczaplicka@mazowieckie.pl
II piętro , pokój 229

 W skład Wydziału Finansów wchodzą następujące oddziały:

Oddział Planowania i Inwestycji
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych
Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia
Główny Księgowy Urzędu Budżetu Wojewody
Główny Księgowy Urzędu

 Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Finansów