Sekretariat
Sprawy dysponenta I stopnia

tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
wejście C,II piętro, pokój 229

e-mail fin@mazowieckie.pl

 

Sekretariat
Sprawy dysponenta III stopnia

tel. 22 695-63-79
faks 22 695-63-60
wejście C,II piętro,pokój 213

e-mail finsekretariat@mazowieckie.pl

 

 

  Godziny pracy

od 8:00 do16:00

 

 

Dyrektor

Marta Niedzielska

e-mail mniedzielska@mazowieckie.pl

 

Zastępca Dyrektora

Anna Czaplicka

e-mail aczaplicka@mazowieckie.pl

 

 


W skład Wydziału Finansów wchodzą następujące oddziały:

Oddział Planowania i Inwestycji
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych
Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia
Główny Księgowy Budżetu Wojewody
Główny Księgowy Urzędu

 Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Finansów