Dyrektor
Marta Niedzielska

Sekretariat
Sprawy dysponenta I stopnia
tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60

e-mail wf@mazowieckie.pl

wejście C,II piętro, pokój 229
 W skład Wydziału Finansów wchodzą następujące oddziały:

Oddział Planowania i Inwestycji
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych
Główny Księgowy Budżetu Wojewody

 Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Finansów