Sekretariat

pl.Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
II piętro, wejście C z dziedzińca , pokój 213

tel. 22 695-63-58
e-mail fin@mazowieckie.pl


Godziny pracy

od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku


Dyrektor Wydziału

Marta Niedzielska
e-mail mniedzielska@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału

Anna Pawłowska
e-mail a.pawlowska@mazowieckie.pl
Wejście B ,parter , pokój 52
tel. 22 695-63-79


W skład Biura Wojewody wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Planowania i Inwestycji
  2. Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia
  3. Oddział Rozstrzygnięć Finansowych
  4. Oddział Realizacji Dochodów
  5. Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia
  6. Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu