pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
                             Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku
                                                                                                        
Sekretariat
Sprawy dysponenta I stopnia
tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
e-mail fin@mazowieckie.pl
wejście C,II piętro, pokój 213
Sekretariat
Sprawy dysponenta III stopnia
tel. 22 695-63-79
faks 22 695-60-62
e-mail finsekretariat@mazowieckie.pl
wejście B,parter,pokój 52
             https://www.mazowieckie.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-33201_g.jpg

Dyrektor
Marta Niedzielska

tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
e-mail mniedzielska@mazowieckie.pl
II piętro, pokój 213

 

Zastępca Dyrektora
Anna Pawłowska

tel. 22 695-63-79
faks 22 695-60-62
e-mail a.pawlowska@mazowieckie.pl
parter , pokój 52

 W skład Biura Wojewody wchodzą następujące oddziały:

  1. Oddział Planowania i Inwestycji
  2. Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia
  3. Oddział Rozstrzygnięć Finansowych
  4. Oddział Realizacji Dochodów
  5. Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia
  6. Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu


Załączniki:

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Finansów
Schemat Organizacyjny Wydziału Finansów