Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuje, że 15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1. „Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: bir@mazowieckie.pl w terminie do 12 grudnia 2016 r.

 

W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

Miejsce prezentacji: Sala 259 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Data: 15 grudnia 2016, godz. 10. 00