Poniżej zamieszczane są wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w roku 2015 w jednostkach samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej .

Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.