Petycje złożone do Wojewody Mazowieckiego w 2017 roku.

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin/ sposób załatwienia
1. 23.05.2017 Mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kameralnej, Studenckiej i Politechnicznej w Jabłonnie  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. Treść petycji W toku  Odpowiedź