Petycje złożone do Wojewody Mazowieckiego w 2017 roku.

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin/ sposób załatwienia
1. 23.05.2017 Mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kameralnej, Studenckiej i Politechnicznej w Jabłonnie  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. Treść petycji

rozpatrzona

4 sierpnia 2017 r.

 Odpowiedź

2. 4.09.2017 Ruch Narodowy Warszawa W sprawie dekomunizacji nazw ulic w m.st. Warszawie. Treść petycji

w toku