Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Kontroli Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.