Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 2018 rok