Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.