Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm. ), informuje o zamiarze powołania na członka Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia osoby, spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.