Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych o numerach od 290 do 292 użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegaturę – Placówkę Zamiejscową w Radomiu w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53